Breadcrumb

 1. Vores vision
 2. Ansvar

Ansvar

Etiske forretningsmetoder

Vi undersøger kontinuerligt patienternes behov for behandlinger og udvikler vores produkter som direkte reaktion på disse behov. Udover at benytte den viden, der er opnået i takt med den nyeste videnskab og forskning, skaber vi tillidsbaserede relationer med lokalsamfund for at fordybe os i deres behov for øjenbehandling i dagligdagen.

Vi arbejder hårdt på at sikre, at der er en stadig forsyning af behandlinger, som kan opfylde patienternes behov.
Vi respekterer menneskerettighederne i alle vores aktiviteter og bestræber os på at bidrage til et fordomsfrit samfund. Gennem vores medlemskab af FN's Global Compact (UNCG) praktiserer vi de 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Det indbefatter, at vi giver vores medarbejdere de bedste muligheder for at udvikle sig og tilbyder et sikkert og behageligt arbejdsmiljø. Vi arbejder hen imod de højeste faglige standarder for fair praksis i samarbejdet med vores forretningspartnere og tilstræber at minimere forekomsten af overtrædelser.

Miljøindsatsen betyder noget for os. Vi mindsker vores belastning af miljøet ved hjælp af modforanstaltninger til global opvarmning, styring af vores anvendelse af kemikalier, reduktion af affald samt indsatser, der skal bevare biodiversiteten.

Velgørenhed og donationer

Globalt støtter vi: 

 • The International Council of Ophthalmology (ICO) Foundation’s arbejde med at uddanne øjenlæger i udviklingslande (“teaching the teachers”) 
 • The Glaucoma Research Foundation, The European Glaucoma Society (undervisningskurser for reservelæger) samt The Eye Foundation (Stiftung Auge) i den tyske Ophthalmological Society (adskillige programmer til fordel for patienters sundhed)
 • organisationer såsom Helen Keller International, der arbejder i udviklingslande med at forbedre øjenbehandlinger og forebygge blindhed
 • Help International – en medicinsk nonprofitorganisation, der har sit virke i Guatemala
 • forskningsinstitutioner, herunder universiteter, akademiske selskaber og specialiserede forskningsgrupper samt nonprofitorganisationer såsom The Glaucoma Research Society
 • programmer for hornhindetransplantationer
 • programmer for uddannelse af førerhunde
 • aktivitetsstøttegrupper til personer med synshandicap
 • sportsprogrammer for personer med synshandicap, herunder partnerskaber med The NPO Japan Blind Football Association og Blind Tennis Association i Polen
 • Opmærksomhedsskabende aktiviteter til tidlig påvisning af glaukom via The World Glaucoma Association og The World Glaucoma Patients Association
 • katastrofehjælp i lokalsamfund, blandt andet til jordskælvsofre i Italien
 • i 2018 har Santen støttet OneDollarGlasses gennem vores program med 10.000 timers frivilligt arbejde