Breadcrumb

Erklæring om Santens værdier og mission

Værdier

På japansk siger man: 

Our vision text

– og det betyder:
“Udforskning af naturens hemmeligheder og mekanismer bidrager til menneskers sundhed”

Santens originale oversættelse af en passage fra kapitel 22 Zhongyong (i doktrinen om middelvejen) af Konfutse.

Vi tænker meget over, hvad der væsentligt, klarlægger, hvad vi skal gøre, og agerer hurtigt.


Erklæring om mission

Ved at fokusere på oftalmologi udvikler Santen unik videnskabelig viden og organisatoriske kompetencer, der bidrager til patienternes og de pårørendes velfærd og som følge deraf samfundets velfærd.