Breadcrumb

Vilkår for brug

LÆS DISSE VILKÅR FOR BRUG OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DETTE WEBSTED

Introduktion 

Dette websted (www.santen.dk) ejes og drives af SantenPharma AB ("Santen"), der udfører sine aktiviteter i Sverige og Danmark fra sine kontorer i Sverige. Dette websted er designet til at tilbyde vores besøgende på webstedet ("du", "dine" eller "brugere") generelle oplysninger om Santens aktiviteter som yderligere beskrevet nedenfor, Vilkårene (som defineret i afsnittet nedenfor) og anden information krævet af gældende love og forskrifter. 

Disse vilkår for brug af dette websted ("Vilkår") såvel som Santens websteds Fortrolighedspolitik styrer brugen af dette websted. Ved at tilgå eller på anden måde bruge dette websted anerkender du, at du har læst og forstået, at dette websted er underlagt disse Vilkår som beskrevet nedenfor, og du vedkender dig, at du er mindst 18 år gammel. 

Santen forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår til enhver tid uden forudgående varsel til dig. Sådanne ændringer træder i kraft straks efter offentliggørelse på dette websted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmesiden, efter at ændringerne er trådt i kraft, betragtes som din endelige accept af de ændrede betingelser.

Licens og anvendelsesomfang 

Dette websted, inklusive dets "look and feel" og alt dets indhold inkluderet, men ikke begrænset til tekst, billeder, grafik, videofiler er beskyttet under copyright, varemærke og andre gældende love og traktater over hele verden. Dette indhold tilhører eller er licenseret til Santen. Alle rettigheder forbeholdt. 

Intet på dette websted skal fortolkes som at give en licens eller andre rettigheder i henhold til patent, varemærke, copyright eller anden intellektuel ejendom fra Santen eller tredjepart. Santen kan ophøre, ændre eller begrænse din brug af dette websted af enhver grund uden varsel.

Indholdet på dette websted må ikke kopieres, downloades, ændres, spredes, gøres tilgængeligt for tredjepart til andre formål end personlige, ikke-kommercielle formål uden Santen's udtrykkelige forudgående tilladelse.

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på dette websted beskyttet af varemærkeret. Santens produktnavne, logoer, design, slogans og præsentationsmåde, der vises på dette websted, er registrerede varemærker, servicemærker, handelsnavne eller design og er beskyttet af gældende love. Derfor er enhver handling, der krænker disse rettigheder, strengt forbudt.

Andre firma-, produkt- og servicenavne, der findes på dette websted, kan være varemærker eller servicemærker, der ejes af tredjepart. 

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning 

DETTE WEBSTED OG DE OPLYSNINGER, DET INDEHOLDER, ER TILGÆNGELIG "SOM BESET" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT. VI GARANTERER IKKE, AT OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED ER OPDATEREDE, AKKURATE ELLER KOMPLETTE, OG BØR IKKE BRUGES SOM GRUNDLAG FOR NOGEN BESLUTNINGER ELLER UDFØRELSE AF HANDLINGER. VI FRASKRIVER OS HERMED ENHVER GARANTI FOR, AT OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED VIL VÆRE FRI FOR FORSTYRRELSER, ELLER AT WEBSTEDET ER FRI FOR VIRUSER, ORME, TROJANSKE HESTE ELLER ANDEN KODE, DER INDEBÆRER KONTAMINERENDE ELLER DESTRUKTIVE EGENSKABER.

Santen bestræber sig på at holde indholdet på dette websted nøjagtigt, komplet og opdateret, men Santen fraskriver sig udtrykkeligt enhver garanti eller repræsentation vedrørende dens nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet.

Derudover forbeholder Santen sig retten til at suspendere eller afbryde driften af dette websted uden forudgående varsel, og Santen er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge heraf.

Du er ansvarlig for at verificere oplysninger, før du stoler på dem. Brug af dette websted og det indhold, der er tilgængeligt på dette websted, er din egen risiko. Det er dit ansvar at tage forholdsregler for at forhindre skader forårsaget af computervira, orme osv., og Santen er ikke ansvarlig for skader forårsaget af sådanne ødelæggende elementer.

Santen er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brugen af informationen på dette websted eller selve webstedet.

Ansvarsfraskrivelse ved medicinsk eller professionel rådgivningsservice 

Indholdet på dette websted er beregnet til at tilvejebringe en generel informationsressource om Santens lægemidler og tjenester, for at øge opmærksomheden og give videnskabelig og uddannelsesmæssig information om beslægtede sygdomme, og er ikke beregnet til og bør ikke anvendes eller fortolkes som en erstatning for eller som en medicinsk vurdering eller medicinsk rådgivning vedrørende ethvert specifikt medicinsk problem eller faktiske omstændigheder. Brugere af dette websted rådes specifikt til at søge lægehjælp ved straks at kontakte deres sundhedspersonale vedrørende enhver medicinsk tilstand, der kan kræve behandling. 

Oplysninger fra brugere

Santen er ikke forpligtet til at svare på meddelelser via e-mail eller postformularer vedrørende dette websted. Medmindre andet kræves af loven, og medmindre det er dikteret af vores Fortrolighedspolitik, vil al kommunikation eller materiale leveret af dig gennem dette websted via e-mail eller på anden måde, inklusive data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet.

Fortrolighed 

Alle personlige identificerende oplysninger indsamlet via dette websted vil blive behandlet og brugt i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik samt  vores Politik for cookies inkluderet i disse betingelser som reference. For mere information om vores privatlivspraksis, send os en e-mail os på privacy-emea@santen.com.

Medmindre vi er skriftligt vedkender os andet, kræver vi, at du kun bruger personlige oplysninger, som vi giver dig om vores medarbejdere og/eller tredjepart, til det formål, som sådan information videregives til dig med og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og regler.

Ansættelsesmuligheder 

Vi byder udtryk for interesse for beskæftigelse hos Santen velkommen. Santen diskriminerer ikke ved ansættelse på grundlag af race, hudfarve, religion, handicap, national oprindelse, alder, køn eller andre egenskaber beskyttet af gældende føderal, statslig eller lokal lovgivning. Du anerkender, at en invitation til at indsende dit CV eller udtryk for interesse i et job, der er lagt ud på dette websted, ikke er beregnet som og ikke udgør en kontrakt mellem dig og Santen om ansættelse eller om nogen anden godtgørelse. Du anerkender, at enhver kommunikation, der sendes af dig til Santen med forespørgsel om ansættelse, ikke skal betragtes alene som en ansøgning om ansættelse og skaber ingen forpligtelse fra Santen til at svare på den. Hvis Santen er interesseret i at udforske ansættelsesmuligheder med dig, vil vi kontakte dig som svar på din forespørgsel.

For at se nærmere på beskæftigelsesmuligheder hos Santen kan du besøge vores Karriereside. For at læse hvordan Santen indsamler og behandler dine personlige oplysninger til forudgående ansættelses- og rekrutteringsformål, bedes du læse vores Ansættelsespolitik

 

Tredjepartswebsteder og -links 

Vi kan muligvis levere links til tredjepartswebsteder som en service til dig. Sådanne links udgør ikke en validering fra Santen af tredjepartsprodukter eller -tjenester eller noget af indholdet på sådanne tredjepartswebsteder. Bemærk, at Santen ikke påtager sig noget ansvar eller myndighed over indholdet af sådanne tredjepartswebsteder og ikke er ansvarlig for noget tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Adgang til ethvert websted, der er knyttet til dette websted, er på din egen risiko. 

Desuden skal du indhente forudgående skriftlig tilladelse fra Santen, hvis du agter at postere dette websted på et andet websted eller gøre brug af dette websted på anden vis end angivet i disse betingelser. Bemærk, at Santen ikke påtager sig noget ansvar eller myndighed over indholdet på et websted, der posterer eller gør brug af dette Santen-websted.  

Sociale medier

Nyhedsmeddelelser, økonomiske rapporter og alt andet indhold på dette websted afspejler Santens officielle politikker og positioner. Santen opretholder konti på sociale medier (som LinkedIn, Twitter) som kommunikationskanaler for sine seneste nyheder og aktiviteter, såvel som for karrieremuligheder for eksterne målgrupper. Oplysninger, der udsendes af Santens medarbejdere på sociale netværkswebsteder og andre lignende tjenester, afspejler imidlertid ikke Santens politikker eller standpunkter.

For at sikre, at vores virksomhedskommunikation er i overensstemmelse med vores vision og de nuværende etiske, juridiske og lovgivningsmæssige standarder, har vi introduceret nogle grundlæggende retningslinjer, der hjælper dig med at forstå, hvordan vi finder det passende at bruge Santens sociale medier. For mere information læs vores officielle vilkår for brug af sociale medier.

Regulerende lovgivning, jurisdiktion og individualitet

Disse betingelser styres af og fortolkes i overensstemmelse med svensk lovgivning. Alle retssager vedrørende uoverensstemmelser, der opstår som følge af, i forbindelse med eller i forbindelse med Vilkårene eller dette websted, er underlagt domstolenes i Stockholm, Sverige jurisdiktion.

Santen frasiger sig ethvert ansvar for, at informationen på webstedet er passende eller tilgængelig til brug på andre steder, og adgang til Santen-webstedet fra områder, hvor indholdet på webstedet kan være ulovligt, er forbudt. De, der vælger at få adgang til Santen-webstedet fra andre steder eller andre lande end Danmark, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love.

Hvis en bestemmelse i disse betingelser holdes ugyldig eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, forbliver de øvrige bestemmelser i disse betingelser i fuld kraft og virkning. I sådanne tilfælde kan Santen behørigt erstatte enhver sådan ugyldig eller ikke-håndhævelig bestemmelse af disse betingelser med en gyldig og håndhævelig bestemmelse, der i videst muligt omfang vil dække de økonomiske, forretningsmæssige og andre formål af en sådan ugyldig eller ikke-håndhævelig bestemmelse.

Ansvar og overtrædelser 

Du påtager dig alt ansvar for din brug af eller adgang til dette websted, herunder din adgang til enhver Santen eller anden litteratur opnået via dette websted, og afstår fra alle krav eller søgsmål mod Santen.
 
Desuden garanterer du herved, at du ikke bruger dette websted til:
(a) uploade, poste, maile eller på anden måde overføre indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, voldeligt, chikanerende, krænkende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, injurierende, invasivt for en andens privatliv, hadefuldt eller racemæssigt, etnisk eller på anden måde forkasteligt;
(b) uploade, poste, maile eller på anden måde videregive personlige data om andre end dig selv uden denne persons forudgående skriftlige samtykke;
(c) uploade, poste, maile eller på anden måde overføre noget indhold, der krænker patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller andre ejendomsret til enhver part;
(d) overtræde nogen form for gældende lov eller forskrift i forbindelse med din brug af webstedet, herunder, men ikke begrænset til, regler, der er udstedt af en fondsbørs; eller
(e) indsamle eller gemme personlige data om andre brugere.

Du anerkender og accepterer, at vi kan opsige din adgang til webstedet, hvis din adfærd viser sig at være ulovlig, voldelig og uforenelig med ånden og ethvert vilkår i disse betingelser. Derudover forbeholder vi os retten til at fjerne alt materiale, som vi betragter som upassende, ulovligt eller på nogen måde i strid med vores accepterede værdier og etiske standarder. 

Vi anbefaler brugere, der finder upassende indhold at kontakte os med det samme på info.dk@santen.com

Kontaktoplysninger 

Hvis du har spørgsmål om disse betingelser, bedes du kontakte os på: info.dk@santen.com.

 

Sidst opdateret: 20. juli, 2020